Кои сме ние?

За компанията

Фирма “ЛИЛ-12″ ООД е регистрирана на 22.08.1991 по регистрация Nr.4347. Офисът е базиран в гр. Варна, България.

Основната дейност на фирмата е предоставяне на екипажи за различни клиенти, работа с широка гама от кораби – за насипни товари, контейнеровози, танкери и химикаловози, сеизмични и изследователски кораби, AHTS, PSV, Supply / Chase / Guard на кораби, HL кораби и т.н.

Всички морски лица, предоставени от “ЛИЛ-12″ имат минимум следните квалификации:

  • Лиценз и сертификати в съответствие с изискванията на изменената Конвенция STCW 78 “(ISM Code, SOLAS, MARPOL и т.н.);
  • Палубни служители имат в допълнение GMDSS General Operator сертификати;
  • Служители обикновено имат 5 години обучение в навигационната или в инжeнерната техника, постигнати в Морската академия и Техническия университет. Те са с перфектен английски и руски език. Също така те имат добър опит на борда на корабите с мултинационални екипажи;
  • Моряците при ниски звания се обучават в Морска гимназия и имат добри практически умения и необходимия опит;
  • Монтажистите са с добри умения за заваряване, дългогодишен опит в корабостроенето и в корабоплажането на различни видове плавателни съдове;
  • Дружеството е придобило официален лиценз да работи като Менинг Агенция, който е издаден съгласно българското законодателство и е с безсрочна регистрация.

Основната цел на компанията е да засили позициите си като лидер в професионалния подбор, набирането и назначаване на морските лица от всички длъжнисти на корабите, за да изпълнява успешно нейната основна дейност в бързо променяща се бизнес среда, разширяване на нейната пазарна позиция и удовлетвореност на клиентите “изисквания чрез висока производителност на екипажа. Основната цел е изградена на следните основни принципи: Фокус върху клиента, лидерство, управление на ангажимента, ангажираност на служителите, непрекъснатото подобряване на процесите и лице на целите, които Агенцията определя, като се стреми непрекъснато да се постигне, са определени в нея за управление на качеството Система, сертифицирани в съответствие с ISO 9001:2015 и MLC от 2006 г.