Подготовка за качване

Процедурата започва, когато корабопритежателя потвърди предложения моряк.

Документите необходими, които трябва да се подготвят/преминат преди заминаването на всеки моряк са:

 

 1. Моряшки индивидуален договор
 2. Допълнителни споразумения, ако има
 3. Гарантийно писмо с включени полети и данни на локалния агент
 4. Медицинско свидетелство – издадено от лицензиран медицински център.
 5. Тест за алкохол и наркотици
 6. СПИН тест, ако се изисква от съответната компания
 7. Детайли за кораба
 8. Списък с важните телефони за връзка
 9. Инструкции за морските лица от Корабопритежателя, за предварително запознаване преди качване на кораб, ако са предоставени
 10. Дневник за обучение за кадетите, по заявка на клиента
 11. Самолетните електронни билети
 12. Виза или виза при пристигане, ако е необходима

Преди подписване на индивидуалния трудов договор на моряка се осигурява достатъчно време за да може подробно да се запознае с него, ако има някакви несъответствия те се коригират своевременно. Предварително на моряка се предоставя и копие от общите условия към индивидуалния му трудов договор.