Набиране и подбор на персонал

Процеса по набиране на нов персонал започва с подаването на заявление за работа, което може да се получи в приемната на фирмата или да се изтегли онлайн от сайта на ЛИЛ-12 и след попълване да се изпрати по ел.поща. Заедно със заявлението от персонала се изисква да предостави или да изпрати по ел.поща копия на всички документи, които е описал в заявлението, както и копия на плавателният стаж издаден от ИА Морска администрация, характеристики от предходни работодатели и преминат тест по английски език.

 

След получаване на заявлението за работа, се проверяват актуалността, валидността и автентичността на предоставените документи и ако те отговарят на изискванията се въвеждат в системата, където се отбелязва готовността за качване и предпочитаните тип кораби, на които персоналът желае да бъде нает. Допълнително се провежда събеседване с персонала и се прави проверка с предходните му работодатели за отзиви за неговата работата.

 

Подборът на персонал става задължително в съответствие на неговите професионални умения и опит, познания по английски език и квалификация за съответния тип кораб, както и плавателният стаж с нормативните изисквания и конкретните изискванията на корабопритежателя, за който ще се предлага той. Ако персонала е одобрен за съответната длъжност той се предлага на съответния корабопритежател.