• Набиране и подбор;
 • Морска кариера;
 • Подготовка за качване;
 • Обучение;
 • Качване на борда;
 • Проследяване;
 • Счетоводство.

 • Selection and recruitment;
 • Career development;
 • Pre joining;
 • Training;
 • On board period;
 • Follow Up;
 • Accounting.