Предстоящо интервю за кадети през месец юли 2021 – 14.06.2021Forthcoming cadets interview during July 2021 – 14.06.2021

Търсим кандидати за палубни, машинни и ел. кадетски позиции за танкери и химикаловози. Интервюто ще се проведе втората полвина на месец юли тази година. Европейският корабособственик предлага на удобрените кандидати добри възможности за кариерно развитие в дългосрочен план. Повече информация можете да получите по телефона или в офиса на фирмата. Searching candidates for cadets – deck, engine and electrical for oil and chemical tankers. The interview will take place second half of July 2021. The European shipowner propose to approved candidates very good possibilities for career development and long terms contracts. For more information please call us or visit our office.