Морска кариера

Дейностите са планират по такъв начин, че за всяка една длъжност на борда, заемана от български служители е налице съответен заместник, освен ако няма специални изисквания от нашите клиенти.

Смените се планират, като се вземат в предвид следните фактори:
◾края на заявената почивка;
◾дадената готовност за следващо заминаване при събеседването след завръщане от плаване;
◾съответния опит или липсата на такъв, за съответния тип кораб или машина;
◾оценките от докладите от предишните контракти;
◾изисквания за професионална компетентност;
◾переспективи за промоции, ако са възможни;
◾необходимост от допълнително обучение, както е посочено в предишните доклади, или съгласно изискванията на клиентите.