Контакт

Адрес

гр.Варна п.к.9000

ул. Дебър №58, етаж 5

(Административната сграда на кръстовището между ул.Девня и ул.Ал.Дякович)

Телефонни номера:

052 335 455, 335 503

Факс:

052 335 334

Мобилни телефони:

0899 145 700, 0890 145 700

e-mail:

crewing[at]lil-12.com, office[at]lil-12.com